Kadencja 2014-2018

2018.09.04 - W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki Nr 87/04 z dnia 26 stycznia 2004 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 278/09 z dnia 3 lipca 2009 r., zmienionego... (Zarz. Nr 387/20

Treść zarządzenia
Lista wiadomości