Kadencja 2014-2018

2018.08.31 - W sprawie upoważnienia Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Rosnówku i Oddziału Zewnętrznego w Szreniawie do zwalniania z opłat za przedszkole (Zarz. Nr 384/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości