Kadencja 2014-2018

2018.08.27 - W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych stanowiących majątek Urzędu Gminy (Zarz. Nr 380/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości