Kadencja 2014-2018

2018.08.20 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 377/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości