Kadencja 2014-2018

2018.08.10 - W sprawie ustanowienia regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 373/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości