Kadencja 2014-2018

2018.08.07 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 369/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Walerianowie, stanowiącej działki o nr ewid. 256/2, 256/15 i 256/23 (Zarz. Nr

Treść zarządzenia
Lista wiadomości