Kadencja 2014-2018

2018.07.23 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Walerianowie, stanowiącej działki o nr ewid. 256/2, 256/15, i 256/23 (Zarz. Nr 369/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości