Kadencja 2014-2018

2018.07.23 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 1030/3 (Zarz. Nr 368/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości