Kadencja 2014-2018

2018.07.23 - W sprawie nabycia na własność części udziałów w nieruchomości położonej w Plewiskach, stanowiącej działkę o nr ewid. 1045 (Zarz. Nr 366/2018)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości