Kadencja 2014-2018

2018.07.09 - W sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Komorniki (Zarz. Nr 362/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości