Kadencja 2014-2018

2018.07.03 - W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych gminy Komorniki (Nr 360/2018)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości