Kadencja 2014-2018

2018.06.29 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.(Nr 358/2018)

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Lista wiadomości