Kadencja 2014-2018

2018.06.15 - W sprawie nabycia na własność działek połozonych w Plewiskach o nr ewid. 1887/2, 1887/6 i 629 (Zarz. Nr 352/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości