Kadencja 2014-2018

2018.06.15 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Szreniawie o nr ewid. 14/251 (Zarz. Nr 351/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości