2018.06.06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 340/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 340/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lista wiadomości