Kadencja 2014-2018

2018.05.29 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej "Remont pomieszczeń w Domu Kultury "Remiza" w Plewiskach" (Zarz. Nr 338/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości