Kadencja 2014-2018

2018.05.25 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach"

Treść zarządzenia
Lista wiadomości