Kadencja 2014-2018

2018.05.22 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach (Zarz. Nr 332/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości