Kadencja 2014-2018

2018.05.17 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastruk

Treść zarządzenia
Lista wiadomości