Kadencja 2014-2018

2018.05.16 - W sprawie ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów przez działki stanowiące włas

Treść zarządzenia
Lista wiadomości