Kadencja 2014-2018

2018.05.16 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Wirach, stanowiącej działkę o nr ewid. 32/4 (Zarz. Nr 328/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości