Kadencja 2014-2018

2018.05.14 - W sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach (Zarz. Nr 326/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości