Kadencja 2014-2018

2018.05.11 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Wirach, stanowiącej działkę o nr ewid. 35/24 (Zarz. Nr 324/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości