Kadencja 2014-2018

2018.05.11 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Rosnówku o nr ewid. 157/2 (Zarz. Nr 323/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości