Kadencja 2014-2018

2018.05.11 - W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nabycia na własność działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1295 i 1296/3 (Zarz. Nr 322/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości