Kadencja 2014-2018

2018.04.30 - W sprawie powołania składu komisji Przetargowej "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego szkoły podstawowej w Wirach (Zarz. Nr 320/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości