Kadencja 2014-2018

2018.04.26 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej (Zarz. Nr 319/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. - DOCHODY

Załącznik Nr 1a do Zarzadzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. - PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Zarzadzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Lista wiadomości