Kadencja 2014-2018

2018.04.26 - W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach (Zarz. Nr 318/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki Nr 318/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Lista wiadomości