Kadencja 2014-2018

2018.04.17 - W sprawie nabycia na własność działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1295 i 1296/3 (Zarz. Nr 313/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości