Kadencja 2014-2018

2018.04.17 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 524/4 (Zarz. Nr 312/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości