Kadencja 2014-2018

2018.04.09 - W sprawie zmiany Zarządzenia 307/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonyc

Treść zarządzenia
Lista wiadomości