Kadencja 2014-2018

2018.04.05 - W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 309/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości