Kadencja 2014-2018

2018.03.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. (Zarz. Nr 308/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia  Nr 308/2018 - DOCHODY

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 308/2018  - Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308/2018 - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 308/2018 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lista wiadomości