Kadencja 2014-2018

2018.02.27 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Wirach, stanowiących działki o nr ewid. 385/1, 765, 784/2, 810, 794 (Zarz. Nr 300/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości