Kadencja 2014-2018

2018.02.22 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 299/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości