Kadencja 2014-2018

2018.02.08 - W sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia d

Treść zarządzenia
Lista wiadomości