Kadencja 2014-2018

2018.02.08 - W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowań administracyjnyc

Treść zarządzenia
Lista wiadomości