Kadencja 2014-2018

2018.02.05 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Komorniki na 2018 r. (Zarz. Nr 292/2018).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2018 - WYDATKI - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2018  Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2018  Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Lista wiadomości