Kadencja 2014-2018

2018.01.26 - W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie K

Treść zarządzenia
Lista wiadomości