Kadencja 2014-2018

2018.01.22 - W sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komornikach (Zarz. Nr 289/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości