Kadencja 2014-2018

2018.01.02 - W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rosnówku (Zarz. Nr 284/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości