Kadencja 2014-2018

2017.12.27 - W sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sp

Treść zarządzenia
Lista wiadomości