Kadencja 2014-2018

2017.12.08 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 237/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 278/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości