Kadencja 2014-2018

2017.11.30 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 262/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komorniki, zmienionego

Treść zarządzenia
Lista wiadomości