Kadencja 2014-2018

2017.11.23 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działkę o nr ewid. 1057/60 (Zarz. Nr 273/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości