Kadencja 2014-2018

2017.11.23 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działkę o nr ewid. 57/68 (Zarz. Nr 272/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości