Kadencja 2014-2018

2017.11.14 - W sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego dłużnikom lokali mieszkalnych na terenie Gminy Komorniki będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności (

Treść zarządzenia
Lista wiadomości