Kadencja 2014-2018

2017.10.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (Zarz. Nr 265/2017).

Treść zarządzenia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 października 2017 r. - Budżet 2017 - DOCHODY  

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 265/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 października 2017 r. - Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 265/2017  Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 października 2017 r. - Budżet 2017 - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 265/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 października 2017 r. - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lista wiadomości