Kadencja 2014-2018

2017.10.09 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 1069/12 (Zarz. Nr 263/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości