Kadencja 2014-2018

2017.10.09 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 1124 (Zarz. Nr 262/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości